عضویت در باشگاه مجازی روبراه

  29,000 تومان / ماه برای 12 ماه

  زمان عضویت: ۳۰ روز
  هر هفته مطالب مورد نیاز برای کاهش وزن سالم و پایدار به دست می‌آورید.
  سوالات خود را می‌پرسید و در اسرع وقت پاسخ خود را از مشاور تغذیه و کوچ سلامت دریافت می‌کنید.
  با افراد هم‌هدف همراه می‌شوید و انگیزه و تعهد بیشتر به‌دست می‌آورید.

  عضویت در باشگاه مجازی روبراه
  عضویت در باشگاه مجازی روبراه

  29,000 تومان / ماه برای 12 ماه