“بگذار غذا دوای تو باشد”

شما به تعداد دفعاتی که غذا می‌خورید فرصت دارید با تغذیه صحیح و انتخاب درست غذا بر سلامت خود اثر گذار باشید.

اگر می‌خواهید از این فرصت استفاده کنید،

اگر می‌خواهید برنامه غذایی سالم داشته باشید،

اگر می‌خواهید با یک برنامه غذایی صحیح، کاهش وزن یا افزایش وزن داشته باشید،

اگر می‌خواهید در شرایط جسمی خاص مثل بارداری یا شیردهی از قدرت غذای سالم و تغذیه درست استفاده کنید،

اگر می‌خواهید بیماری خود را با رژیم غذایی مناسب درمان یا کنترل کنید،

اگر می‌خواهید به صورت حرفه‌ای ورزش کنید و یک برنامه غذایی مناسب عملکرد شما را بهبود می‌دهد،

من به عنوان مشاور تغذیه به شما کمک می‌کنم به هدفتان برسید.